ARITMIJA SRCA – PRVA POMOĆ KOREJSKOM SU DŽOK MASAŽOM

Ako osetite ubrzano lupanje srca (tahikardiju), neravnomerno ili usporeno (bradikardiju),  pomozite sebi lakom i jednostavnom Su Džok masažom.

PRVI NAČIN

-Skupite prste u pesnicu i zapamtite gde vam se nalazi jagodica srednjeg prsta. Na tom mestu su nervni završeci, povezani sa vašim srcem.To je takozvana „tačka srca“.

PESNICA

-Zatim, kažiprstom druge ruke, u položaju kao na našoj slici slici, snažno pritiskajte u  ravnomernom ritmu, 5-10 minuta, onoliko minuta koliko je potrebno, dok ne osetite da vam se srce vratilo u pravilan ritam. Znači, ako vam srce kuca prebrzo ili presporo, nametnite mu pravilan ritam od 60 otkucaja u minuti. Ovom masažom vi šaljete mehaničke impulse  u svoje srce kroz nervne završetke na dlanu.

SRCE Sudzok

Dok pritiskate kažiprstom „tačku srca“, obratite pažnju da se brazda ispod jagodice na kažiprstu poklapa sa donjim delom lučne brazde na dlanu ( takozvanom „linijom života“).

DRUGI NAČIN

Uzmite u desnu ruku olovku koja ima tup vrh, i pažljivo, srednje snažno, stavite olovku na „tačku srca“.

Ako vam je puls ubrzan, odnosno ako imate  tahikardiju, dok pritiskate  „tačku srca“ okrećite olovku u smeru SUPROTNOM od kretanja kazaljke na satu. Na taj način usporavate svoj puls.

Ako vam je puls usporen, odnosno ako imate bradikardiju, dok pritiskate „tačku srca“ okrećite olovku U SMERU kretanja kazaljke na satu. Na taj način ubrzavate svoj puls.
SRCE SDJOK

Najbolje je ako kombinujete oba načina.

Ovo je brza pomoć, ako osetite iznenadne smetnje u srčanom radu.

 

Pak Ce Vu2

Pak Če Vu

Korejski iscelitelj, koji je otkrio  Su Džok terapiju