SMANJITE ZRAČENJE SVOG MOBILNOG TELEFONA – savet radiesteziste

 

DODEKAEDARRuski radiestezista Rjazanjec otkriva nam kako da na jednostavan način smanjimo štetno zračenje naših mobilnih telefona.

Nacrtajte na malom parčetu hartije dodekaedar, kao što je prikazano na našem crtežu. Parče papira stavite u svoj mobilni telefon, tako da crtež bude okrenut ka bateriji.

DODEKATELEFONRjazanjec kaže:

„Ja sam neutralisao svoj mobilni telefon (u smislu uticaja negativnih torzionih polja na organizam), stavljajući u telefon crtež dodekaedra. Isti crtež stavio sam na svoj televizor i na kompjuter. Prema mojim merenjima, ovaj crtež deluje 100%!“

Dodekaedar je jedno od pet Platonovih geometrijskih tela. Sastoji se od 12 jednakostraničnih petouglova. Još od davnina je otkriveno, da Platonova tela imaju blagotvorno dejstvo na energiju čovečijeg organizma.

Do ovog otkrića, radiestezista Rjazanjec je došao koristeći znanja iz biolokacije, prema knjigama akademika Ljudmile Grigorijevne Pučko, osnivača znamenite Mnogomerne Medicine.

Matuska

Akademik Ljudmila G Pučko