TEST: KAKVA VAM JE INTUICIJA?

 

Za svako pitanje , odgovor je jednostavan – “ da“ ili „ne“.

1 . Pre nego što počnete da radite, da li pažljivo analizirate  sve “ za “ i “ protiv “ ?

2.  Da li vam se snovi često ispunjavaju ?

3 . Da li često sumnjate da ste donijeli pravu odluku ?

4 . Ako se puno trudite da nešto postignete,  da li se često dogadja ono što ste hteli?

5 . Da li rado poslušate savete iskusnijih kolega ?

6 . Da li vam se dešava da osetite šta će se dogoditi mnogo pre nego što se to zaista dogodi?

7 . Da li često sumnjate da ste dobili ono što vam je stvarno potrebno ?

8 . Da li unapred znate kako će tačno vaš problem  biti rešen ( na primer: prilikom upisa na fakultet ili kad konkurišete za posao ) ?

9. Verujete li da je pogadjanje unapred onoga što će se tek desiti – loš predznak ?

10 . Verujte li da, ako se zaista potrudite, možete da pogodite misli osobe koja je važna za vas ?

REZULTAT:

-Ako ste odgovorili “ da“ na većinu pitanja s parnim brojem ( 2, 4, 6, 8, 10) .

Imate vrlo razvijenu intuiciju . Možda se čak i previše oslanjate na nju, pa često donosite impulsivne odluke.  Uključite logiku i malo utišajte svoj unutrašnji glas.

-Ako ste odgovorili “ da“ na većinu pitanja s neparnim brojem ( 1, 3, 5, 7, 9 ) .

Vi ne čujete svoj unutrašnji glas. Oslanjate se samo na racionalno razmišljanje, što vam može stvoriti puno problema u životu. Pomoći će vam da ojačate svoju intuiciju i da je često koristite.

 – Ako ste odgovorili   „da“ na isti broj pitanja sa parnim i neparnim brojem.

Vi bezuslovno slušate svoj unutrašnji glas, ali se i pribojavate da vam to  u nekim situacijama može učiniti i lošu uslugu. U pravu ste! Intuicija i zdrav razum, u ravnoteži jedno sa drugim. pomoći će vam da donosite uvek prave odluke.