UNIŠTENJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU PO METODU AKADEMIKA Dr SYTINA

 

Ruski akademik, četvorostruki doktor  nauka (odbranio je doktorske disertacije iz oblasti medicine, psihologije, pedagogije i filozofije), profesor Georgij Sytin, autor je fantastičnog  naučnog sistema za kreiranje i održavanje dobrog zdravlja, a takodje i za potpuni oporavak u slučaju bolesti

U pedesetak tomova svojih naučnih dela, dao nam je više hiljada tekstova, koji nas leče tokom čitanja ili slušanja. Ovi lekoviti tekstovi predstavljaju tešku artiljeriju u borbi protiv velikog broja bolesti.

Najbolje je ako njegove tekstove pročitate – snimite u mobilni telefon (ili kompjuter) i onda ih slušate mnogo puta tokom dana, dok se krećete po kući, po ulici,  ili  ste u gradskom prevozu. Dok ih slušate i zamišljajte  ono što čujete,  programirate sami sebe na lečenje. Da bi organizam usvojio tekst, potrebno je 500-1000 slušanja. Kada vaš organizam u potpunosti  usvoji  tekst i reči akademika Sytina postaju u svakom momentu sastavni deo vaših misli, te misli će eliminisati poremećaje u vašem organizmu i vratiće vam zdravlje.

…..

Akademik Sytin nam daje tekst za uništenje svih ćelija raka u organizmu, koji treba snimiti i slušati mnogo, mnogo puta, sve dok ga organizam sasvim ne usvoji. Osim slušanja, za usvajanje teksta koristi se prepisivanje. Na ovaj način izlečene su od opake bolesti hiljade ljudi u Rusiji i širom sveta.

Akademik Sytin kaže:

-Naše veliko iskustvo govori o tome, da je za uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora, neophodno ceo ovaj lekoviti tekst prepisivati na papir. Tako se postiže 100% usvajanje teksta od strane našeg organizma.

Da bi se potpuno izlečili od onkoloških oboljenja neophodno je  da ovaj lekoviti tekst prepišete na papir 150 puta. Treba da prepisujte cele rečenice. Pročitajte naglas jednu rečenicu, pa je prepišite,vrlo  uredno i pedantno, svaku reč, svako slovo. Prepisivanje samo pojedinih reči je potpuno beskorisno. Zatim pročitajte pažljivo sledeću rečenicu i pedantno je prepišite. Usvajajte tekst ujutru, tako će vas lečiti ceo dan.

TEKST ZA UNIŠAVANJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU:

„Bog mi je rekao:

-Ja sam ti prekjuče dodelio drugu sudbinu, gde nema bolesti.

Bog mi je rekao:

-Ja sam te ispunio kreativnim mislima, koje imaju gigantsku, svepobedjujuću, materijalizujuću snagu, i zato će se sve tvoje misli  o sebi odmah pretvarati u istinu.

Ja sam prekjuče od tebe, bolesnog čoveka, stvorio novog čoveka, božanstveno zdravog, sasvim mladog, ispunjenog  gigantskom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:

-Ti si sad nov, mlad, božanstveno zdrav, idealno zdrav čovek, ispunjen ogromnom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:

-Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao sve zaštitne snage tvoje duše i tvog fizičkog tela.Mnogo miliona puta sam pojačao sve zaštitne mehanizme tvoje duše i tvog fizičkog tela.

Bog mi je rekao:

-Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao biopolje tvog fizičkog tela. A mnogo miliona puta pojačano biopolje fizičkog tela, sa gigantskom božanskom energijom uništava sve ćelije raka, sve kancerogene tumore, sve neoplazme u tvom fizičkom telu.

Bog mi je rekao:

-Ti sada  treba da misliš o sebi kao o čoveku koji je sasvim mlad, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:

-Ti treba sada iz sve snage da se trudiš da što jasnije vidiš sebe u budućnosti i kroz  deset godina i nadalje i kroz trideset godina i nadalje, kao čoveka koji je sasvim mlad, energičan, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:

-Ti sada možeš svojim stvaralačkim mislima da uništavš, da  gigantskom božanstvenom energijom pretvaraš u ništa, u apsolutnu pustoš, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore. Ti sada možes neprestalno da regenerišeš svoje bogomdano, mlado, šesnaestogodišnje, božanstveno zdravo  fizičko telo.

Bog mi je rekao:

-Ti treba do kraja da shvatiš, do kraja da osmisliš , da fizičko telo samo odražava dušu. Stanje fizičkog tela samo odražava stanje duše, zato će za tebe uvek biti jedan isti glavni zadatak: da se svestrano razvijaš, da se usavršavaš, da jačaš duhovno i fizički svoju dušu. Da ulivaš u sebe iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, večno novu, svetlu, božansku radost života.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo Bogom sazdan, ponovo rodjen,veseo i srećan, gigantski energičan, mlad, radostan život. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa stalnim, danonoćnim, celogodišnjim  tokom, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja iz duhovnog sveta,iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, nepresušivu energiju života.

Protiv volje Boga, na mom mladom i zdravom fizičkom telu, pojavile su se ćelije raka.Sve što nastaje protiv volje Boga nema pravo da postoji. Ja ispunjavam volju Boga. Ja u celom fizičkom telu, sve ćelije raka, gde god da se nalaze, uništavam gigantskom božanstvenom energijom, gigantskom božanskom silom. Ja sve ćelije raka uništavam, pretvaram u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sve ćelije raka u fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka na fizičkom telu, bilo gde da se nalaze, ja ćekićem na nakovnju razbijam. Pretvaram ćelije raka u ništa, u apsolutnu pustoš. Ja sad sve krvne sudove, koji su snabdevali hranom ćelije raka, čvrsto-čvrsto podvezujem.  Ja prekidam dostup hrane ćelijama raka.  Ja sam sad potpuno, totalno lišio ćelije raka svih izvora ishrane, svih izvora postojanja.   Ja sam sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u svom fizičkom telu totalno lišio krvi, lišio sam ih svake mogućnosti da se razmnožavaju.Ćelije raka, lišene svih izvora života odumiru, one su lišene mogućnosti da se razmnožavaju. One su totalno lišene  krvi i potpuno, totalno lišene ishrane, lišene su svih izvora života. Sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori odumiru, venu, venu, smanjuju se, zauvek  bez traga nestaju iz mog fizičkog tela. A ja sad sve ćelije raka u mom  fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam, razbijam, razbijam, pretvaram ćelije raka u apsolutno ništa, u  apsolutnu pustoš.

Ja sada celo fizičko telo totalno ozdravljujem, s gigantskom božanskom energijom uništavam u celom  svom fizičkom telu sve viruse, sve patogene mikrobe. Ja sve zaštitne snage, sve zaštitne mehanizme duše i tela mobilizujem na potpuno, totalno uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora u fizičkom telu, gde god da se nalaze .

Ja sada gigantskom božanskom energijom  uništavam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore  unutar mozga, u svim strukturama glave. Ja sad sve ćelije raka u svom mozgu, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celoj glavi, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka, koje su bile u mojoj glavi, razbio čekićem na nakovnju, pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih  ćelija svog mozga, stalnim tokom ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja sad božanski regenerišem mladi, gigantski, energični, brzi  rad svog mozga. Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih  ćelija svog mozga, ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života, ulivam, gigantsku, nepresušnu energiju mladosti.U sve mehanizme mojih sposobnosti, u duši, u glavi, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa,  ulivam gigantski, božanski novi napon  svih energija razvitka Vaseljene. Sve moje sposobnosti se  sa gigantskom brzinom  razvijaju, ja postajem sve brže, sve brže obučavani čovek. Ubrzava se moje mišljenje, pojačava mi se     pamćenje, moja pažnja postaje sve stabilnija, ja postajem čovek, sposoban za ogromne napore volje.  Ja sve smem, sve mogu i ničega se ne bojim. Medju svim životnim uraganima i  burama, ja  nepokolebljivo stojim, kao stena, koja lomi sve sile, koje joj se suprotstavljaju. Ja sam u životu čvrst, čeličan, titanski stabilan čovek.

Ja sad gigantskom božanskom  energijom uništavam sve  ćelije raka u oblastii grla. Sve ćelije raka u oblasti grla  ja sada, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sada sve ćelije raka u oblasti grla pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam : u glavi, u oblasti grla,  nema ni jedne ćelije raka. Sve su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha uništavam,  razbijam ih čekićem na nakovnju. Ja sam sad sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha čekićem na nakovnju razbio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu:  da u mojoj glavi,  u oblasti grla,  nema ni jedne ćelije raka. Moja glava je mlada,božanski zdrava, cela oblast grla je božanstveno zdrava, nepovredjena životom. Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u grudima uništavam, sve ćelije raka u grudima čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u grudima,  u svim tkivima pluća uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celom grudnom košu potpuno čekićem na nakovnju razbijam, pretvaram ih u apsolutno ništa, pretvaram ih u  apsolutnu pustoš.Ja sad u celim grudima, u svim tkivima pluća, u celom sistemu za disanje, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam, čekićem na nakovnju razbijam.Pretvaram sve sve ćelije raka, sve kancerogene tumore  u apsolutno ništa, u  apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam : u celim grudima, u potpunosti, sve ćelije raka su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u jetri uništavam. Ja čvrsto kao čelik, znam božansku istinu:  sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori koji su bili u mojoj jetri su potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini  čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini  sam sad totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, pretvotio sam ih u apsolutnu pustoš. Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu: moja slezina je mlada, puna energije, nepovredjena životom.

Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sa gigantskom, božanskom energijom uništavam. Ja sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sada čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve unutrašnje organe grudnog koša i stomaka ulivam  gigantsku, božansku , mladu silu života. Ja potpuno, totalno regenerišem novorodjeno mladu,božanski zdravu, Bogom stvorenu gradju svih unutrašnjih organa grudnog koša i  stomaka.

Ja sad u celoj oblasti karlice, u svim unutrašnjim organima u oblasti karlice, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam gigantskom božanskom energijom. Ja sad sve ćelije raka u oblasti  karlice čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u svim unutrašnjim organima u oblasti karlice  potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u nogama, gigantskom božanskom energijom uništavam,  čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u svojim nogama potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, gigantskom božanskom energijom uništavam. Ja sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, potpuno, totalno, sve do jedne, uništio, razbio čekićem na nakovnju, pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka u kičmi, gigantskom božanskom energijom uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u kičmi uništio, sve sam ih do jedne  potpuno, totalno uništio, razbio sam ih čekićem na nakovnju.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu:  sve ćelije raka u mojoj kičmi su uništene , pretvorene su  u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš. Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu: cela kičma mi je božanstveno zdrava, idealno zdrava, mlada, nepovredjena životom.

Ja sad sve ćelije raka u kostima oblasti karlice sa gigantskom božanskom energijom uništavam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore  u kostima karlice, sa gigantskom, božanskom energijom  potpuno, totalno uništavam, čekićem na nakovnju razbijam .

Ja sam sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore  u kostima karlice potpuno, totalno uništio,  čekićem na nakovnju razbio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu:  sve kosti u oblasti karlice su božanstveno zdrave, Bogom stvorene zdrave gradje, nepovredjene životom.

Ja izvršavam volju Boga: sa gigantskom božanskom energijom regenerišem Bogom stvorenu mladu, šesnaestogodišnju, božanstveno zdravu gradju celog mog fizičkog tela, svih njegovih struktura, svih unutrašnjih organa.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu:  celo moje fizičko telo je božanstveno zdravo, Bogom stvoreno, idealno zdravo, sa gradjom šesnaestogodišnjaka.

Ja izvršavam volju Boga. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u celo moje fizičko telo u sve njegove strukture, u sve unutrašnje organe, postojanim, danonoćnim tokom ulivam ponovo rodjeni, Bogom stvoreni, gigantski, energičan, mlad,radostan  život.

Ja izvršavam volju Boga: ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, postojanim danonoćnim tokom ulivam u svoju dušu gigantsku, božansku, mladu životnu snagu.

Ja celu svoju dušu ispunjavam gigantskim  božanskim novorodjenim naponom  svih energija razvitka Vaseljene. Moja duša se neprestalno, svestrano razvija,  svestrano usavršava, moja duša je novorodjeno mlada, božanski zdrava. Moja duša se neprestalno, svestrano razvija,  usavršava. Moja duša  neprestalno, stalno jača, duhovno i fizički. Sve moje sposobnosti se gigantskom brzinom, svestrano razvijaju, usavršavaju. Ja postajem čovek, koji je duhovno sve razvijeniji, sve sposobniji, sve talentovaniji, sve brže, sve brže obučavan.

Ja sad u svim mišićima ruku, nogu, tela, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam, čekićem na nakovnju razbijam.

Ja sam sve ćelije raka u celoj mojoj muskulaturi, u rukama, nogama, u telu, potpuno, totalno uništio, razbio sam ih čekićem na nakovnju.Pretvorio sam ih u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam kao konačnu, božansku istinu:  u mojim mišićima nigde nema ni jedne ćelije raka, u mojim kostima nigde nema ni jedne ćelije raka.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao konačnu, božansku istinu: u celom mom sistemu skeleta i muskulature  nigde nema ni jedne ćelije raka. Ceo moj sistem skeleta i muskulature je novorodjeno mlad, šesnaestogodišnji, božanstveno ispravan, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog je ponovio:

-Ja sam prekjuče od tebe, bolesnog, stvorio novog čoveka, šesnaestogodišnjeg, božanstveno zdravog, nepovredjenog životom. Ja sam stvorio tvoju dušu novu, mladu, šesnaestogodišnju, božanstveno zdravu, titanski snažnu duhovno i fizički. Ja sam ti ispunio i dušu i telo večno novom, svetlom božanstvenom radošću života. Ja sam prekjuče stvorio tebe kao čoveka novog , šesnaestogodišnjeg, božanstveno zdravog, gigantski energičnog, veselog, srećnog, nepovredjenog životom.

Bog me je podsetio:

-Ti treba jarko da vidiš sebe u budućnosti i kroz  deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog, veselog, srećnog, božanstveno zdravog, nepovredjenog životom.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje, osetim,  znam i vidim sebe,  kao mladog, zdravog čoveka. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje,  vidim sebe u budućem vremenu i kroz  deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog, veselog, srećnog, idealno zdravog čoveka, nepovredjenog životom.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu i u svoje telo preveliku, mladu životnu snagu. Ja postojanim  tokom ulivam u svoju dušu i u svoje telo večno novu, svetlu,  božansku životnu snagu.

Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima. Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti na čudesnom božijem, belom svetu.

Ja svakim danom živim sve veselije i energičnije, ja sa svakim danom ozdravljujem i jačam.  Stalno, neprekidno, poboljšava se moje zdravlje.  Ja se punim sve novom i novom energijom života.Ja živim sve veselije i sve sam puniji životne radosti. Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti. Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima. Veselo i radosno rumenilo na mojim obrazima plamti sve jače, sve jače.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu, od samog Boga: da sam ja mlad čovek, idealno zdrav. Sve ćelije raka u celom fizičkom telu i  svi kancerogeni tumori u celom fizičkom telu su potpuno, totalno uništeni. Celo fizičko telo  je božanstveno, Bogom ponovo  sazdano, mlado šesnaestogodišnje, božanstveno ispravno, božanstveno zdravo, nepovredjeno životom.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao konačnu, božansku istinu, od samog Boga da u celom mom fizičkom telu nigde nema ni jedne ćelije raka, ni jednog kancerogenog tumora. Sve ćelije raka i svi kancerogeni tumori su potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Celo moje šesnaestogodišnje fizičko telo je božanstveno zdravo, ispunjeno gigantskom, nepresušivom energijom mladosti.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja jarko kao bljesak munje osećam, znam, vidim sebe kao božanstveno zdravog šesnaestogodišnjaka, ispunjenog gigantskom, nepresušivom energijom mladosti, zdravljem i snagom.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje, vidim sebe u budućem vremenu i kroz deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog čoveka, božanstveno zdravog, energičnog, veselog, radosnog, srećnog, nepovredjenog životom.

U mojoj duši ključa pobednička životna radost. Cela moja duša je ispunjena pobedničkom, trijumfalnom životnom radošću.

Cela moja duša, celo moje telo, sve mi je ispunjeno večno novom, svetlom, božanstvenom, životnom radošću. Ja jarko kao bljesak munje osećam, osećam,  ja čvrsto kao čelik znam, da su sve ćelije raka i svi kancerogeni tumori u celom mom fizičkom telu potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa,  u apsolutnu pustoš.

Ja jasno kao bljesak munje osećam, osećam u sebi, čvrsto kao čelik znam sebe kao božanstveno zdravog,  idealno zdravog čoveka,  ispunjenog gigantskom, nepresušivom energijom mladosti. Ja se  jasno kao bljesak munje osećam, kao veseo, srećan čovek. Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima.Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti nad čudesnim božjim delom pobede. Veselo i radosno rumenilo na mojim obrazima plamti sve jače, sve jače.“

…………………………….

SYTIN

Ruski akademik, četvorostruki doktor nauka, profesor Georgij Sytin